Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-CTHADS ngày 20/4/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, vừa qua Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản của 04 quyết định thi hành án dân sự, bao gồm 10 khoản là tang vật trong các vụ án hình sự. Qua xem xét, đối chiếu từng loại vật chứng, nhận thấy tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại tương ứng với nội dung của các biên bản bàn giao, bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Hội đồng nhất trí đưa các vật chứng nói trên ra tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận thấy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã chấp hành đầy đủ quy định về thành phần Hội đồng tiêu hủy cũng như trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy theo Điều 125 Luật Thi hành án dân sự và Điều 33 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

                                 Tác giả: Ngọc Phương –VKSND tỉnh Quảng Trị