Thực hiện Công văn số 751/VKSTC-BCĐ,  ngày 11/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và Kế hoạch số 17/KH-VKS, ngày 25/3/2022 của VKSND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Hội nghị về thực hiện dân chủ tại cơ quan, chiều ngày 25/4/2022, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh” với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến đến VKSND cấp huyện. Đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ngành KSND tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại VKSND tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND tỉnh Quảng Trị. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Hồ Ngọc Ánh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Dương Xuân Hiền - Ủy viên Ban Thường Vụ , Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Quảng Trị đã trình bày báo cáo “Chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị”. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu của VKSND tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua (năm 2020 và năm 2021); nêu bật việc tổ chức và công tác chỉ đạo thực hiện những giải pháp công tác mới, đột phá và cách làm mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, như: Kiện toàn và bố trí hợp lý đội ngũ công chức, nhất là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng người, đúng việc và linh hoạt; đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng tập trung kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề; chủ động thực hiện công tác đề xuất, tham mưu với cấp ủy trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương... Đồng thời, báo cáo đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thời gian tới.