Sáng ngày 14/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao hai cấp Quý III/2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hưng Bình – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thành phần tham dự Hội nghị tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gồm có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tại các điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phần tham dự gồm Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên.


Tại Hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tập trung báo cáo với tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về những chỉ tiêu tiêu chưa thực hiện được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, mối quan hệ phối hợp trong Ngành, giải pháp và cam kết thực hiện chỉ tiêu. Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp báo cáo, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải đáp những vấn đề khóa khăn, vướng mắc đối với từng lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách nêu ra tại Hội nghị, đồng thời định hướng một số giải pháp để các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2021