Ngày 01/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện. Đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Trần Hữu Ân, Lê Thị Hồng Đào cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.Đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị khai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.