Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 18/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (Phòng 8) tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1476/QĐ-VKS-P8 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hoa - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự nói chung và trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện nói riêng, Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên; kiểm sát việc giao nhận quyết định, bản án của Tòa án và tổ chức thi hành; kiểm sát việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản, chứng từ thu, chi, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, trả tiền cho đương sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án...

Qua kiểm sát nhận thấy: Trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã thụ lý giải quyết 295 việc/177.688.253.000 đồng, trong đó đã giải quyết 232 việc/20.677.736.000 đồng. Quá trình thụ lý, giải quyết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Chấp hành viên đã theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đã tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đúng quy trình. Việc bảo quản, xử lý tang vật, vật chứng đảm bảo quản đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số phát hiện một số tồn tại trong trình tự xác minh điều kiện thi hành án…


Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã công bố Dự thảo kết luận ghi nhận những thành tích đạt được của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Thị Hoa - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và sẽ khắc phục những tồn tại trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị