Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngày 29/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án Nguyễn Thị Hạnh bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được tổ chức tại 02 điểm cầu gồm: Điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh. Tham dự phiên tòa có đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị.