Thực hiện Kế hoạch công tác số 50/KH-VKS ngày 28/01/2021 và Quyết định số 367/QĐ-VKSĐKR ngày 05/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông. Từ ngày 15/10/2021 đến 20/10/2021, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông do đồng chí Trần Viết Thông - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông. 

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đã tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ, mở đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách thụ lý theo quy định; 100% nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận đầy đủ, cập nhật kịp thời, giải quyết đúng thời hạn. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, giải quyết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông vẫn còn chậm thông báo việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin cho Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin; các biên bản ghi lời khai không xác định tư cách của người tham gia tố tụng; việc cấp, giao văn bản tố tụng vẫn chưa đúng quy trình...