Tin hoạt động phong trào

Thực hiện Công văn số 83-CV/BTGHU ngày 27/4/2022 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng, về việc hưởng ứng Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã quán triệt, triển khai và tổ chức cho toàn thể công chức, người lao động tham gia dự thi.