Thông tin nghiệp vụ

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-VKS-P8 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, trong hai ngày 11 và 12/8/2021 Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do Phòng 8 chủ trì đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Trị.

 Sau khi nghe Giám thị Trại tạm giam báo cáo tình hình về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách thụ lý, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận thấy: Trại tạm giam – Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt; khám sức khỏe và khám chữa bệnh đối với người bị giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được lập theo đúng quy định tại Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 226 Luật Thi hành án hình sự. Sổ theo dõi được mở và ghi chép đầy đủ các hạng mục. Công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân định kỳ đều có kiểm điểm, nhận xét, xếp loại theo quy định của pháp luật. Giám thị Trại tạm giam đã triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm túc quy định của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 tại Trại tạm giam.

Thông qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thấy trong hồ sơ giam, giữ vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại, nên đã yêu cầu Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay sau khi nhận kiến nghị của Viện kiểm sát. 

Thay mặt Ban Giám thị, đồng chí Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu nội dung trong dự thảo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động giam, giữ; nhằm đảm bảo công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng khẳng định, việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm sát tại đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Tác giả bài viết: Ngọc Phương – VKSND tỉnh Quảng Trị