Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và Công văn số 38-CV/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2021, ngày 22/6/2021 Chi bộ Văn phòng tổng hợp, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn Chi bộ với chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đến dự và chỉ đạo Diễn đàn. 

Chi bộ Văn phòng tổng hợp  tổ chức Diễn đàn để mỗi đảng viên trong Chi bộ nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn mục đích, ý nghĩa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên về xây dựng Chi bộ, đơn vị Văn phòng tổng hợp luôn trong sạch, vững mạnh. Với chủ đề “Nêu gương” theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ đã tóm tắt một số vấn đề chính và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách “Nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; đồng thời, gợi ý một số vấn đề để nghiên cứu, thảo luận. Trên cơ sở đó, các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy dân chủ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở, trên tinh thần xây dựng, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các tham luận đã bám sát vào việc xây dựng phong cách “Nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hệ, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”( với 82 biểu hiện kèm theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018), từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Trần Hưng Bình đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và kết quả đạt được của Diễn đàn. Bên cạnh đó, đồng chí đã nghiêm khắc chỉ ra những vấn đề cần khắc phục trong thời gian qua của Chi bộ. Đồng thời, đồng chí mong muốn mỗi đảng viên trong Chi bộ Văn phòng tổng hợp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để xây dựng Chi bộ, đơn vị Văn phòng tổng hợp ngày càng trong sạch vững mạnh và đạt được nhiều thành tích cao.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hưng Bình, chi ủy Chi bộ đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số nội dung và các giải pháp trong thời gian tới.


 Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Châu-VKSND tỉnh Quảng Trị