Hệ thống bộ máy tổ chức

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị được thành lập vào ngày 01/7/1989. Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có 08 đơn vị cấp Phòng  và 09 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

I. Tập thể  lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị:

1.  Viện trưởng: Ông Dương Xuân Sanh
- Số điện thoại: 09055009919

2. Phó Viện trưởng:  Ông Hà Quảng Hưng
- Số điện thoại: 0915316979II. Các đơn vị Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

STT Tên đơn vị Tên gọi tắt Ký hiệu
1 Văn phòng tổng hợp Văn phòng VP
2 Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ Phòng 1 P1
3 Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về trật tự xã hội Phòng 2 P2
4 Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự Phòng 7 P7
5 Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án Phòng 8 P8
6 Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Phòng 9 P9
7 Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Thanh tra-Khiếu tố TTr-KT
8 Phòng Tổ chức cán bộ Phòng 15 P15

III. Các đơn vị VKSND cấp huyện:

1. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh;                            

2. Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh;                               

3. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà;                       

4. Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong;                         

5. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị;  

6. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng;

7. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ;

8. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông;

9. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa