Ngày 19/4/2022, Chi đoàn liên cơ quan Huyện uỷ - Mặt trận - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Phong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn; đồng chí Lê Quang Khánh – Uỷ viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ, Chánh thanh tra huyện, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Huyện uỷ; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo VKSND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; và 13 đại biểu là đoàn viên của Chi đoàn liên cơ quan Huyện uỷ - Mặt trận - VKSND. 

 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Huyện ủy - Mặt trận, nhiệm kỳ 2022-2024

 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn, nhằm phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trên các nội dung hoạt động của Đoàn. Tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi Đoàn Liên cơ quan luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ qua đã có những đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Những thành tích nêu trên có được chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy Huyện ủy, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cũng như sự chỉ đạo của Huyện đoàn Hải Lăng.

 

Đồng chí Lê Quang Khánh - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Chánh thanh tra huyện phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Khánh - Uỷ viên thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ, Chánh thanh tra huyện, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Huyện uỷ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan đã ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Chi Đoàn. Đồng chí mong rằng, Chi Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ mới; công tác Đoàn và phong trào thanh niên của liên cơ quan sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.