Ngày 20/7/2023, VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý VKSND tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự giám sát Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Kiểm tra viên, Phòng 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Đồng chí Trần Hữu Ân,đồng chí Hà Quảng Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh,Viện trưởng VKSND huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các đoàn thể trong cơ quan VKSND tỉnh.

Đ/c Dương Xuân Sanh, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đã diễn đúng quy trình, quy định. 

                               Tác giả: Thùy Trang- VKSND tỉnh Quảng Trị