Ngày 06/03/2024, Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm có tập thể lãnh đạo các cơ quan phối hợp cùng các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Chấp hành viên.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Viện trưởng VKSND huyện Cam Lộ phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2023, Hội nghị đã nghe các ý kiến của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Chấp hành viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác phối hợp liên ngành. Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp liên ngành, chỉ ra những mặt đã làm tốt trong năm 2023, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, để từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong năm 2024./.

                                  Tác giả: Nguyễn Thị Nhi - VKSND huyện Cam Lộ