Từ đầu năm 2021, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng đột biến, các giao dịch đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra hết sức đa dạng và phong phú, chưa đúng với quy định của pháp luật… Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng vụ án dân sự Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị thụ lý năm 2022 và đầu năm 2023 ngày càng tăng, trong đó “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” chiếm tỷ lệ tương đối cao. Chính vì vậy, ngày 19/4/2022, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn vụ án dân sự phúc thẩm “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đại và bị đơn ông Trần Anh Tuấn để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tham dự phiên tòa có lãnh đạo Phòng 9 cùng các Kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị. 

Kết thúc phiên tòa, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Các ý kiến góp ý cho kiểm sát viên tham gia phiên tòa đều thống nhất các nội dung sau: Thực hiện đúng chuẩn mực ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  Kiểm sát viên đã phối hợp tốt với Tòa án để việc xét xử diễn ra đúng thời hạn, đầy đủ thành phần, phiên tòa diễn ra đúng quy định của pháp luật; Kiểm sát viên thực hiện tốt “Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 của VKSND tối cao và Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 của VKSND tối cao về “Hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động” như chuẩn bị báo cáo đề xuất, dự kiến tình huống phát sinh tại phiên tòa, đề cương hỏi, xây dựng dự thảo bài phát biểu; tại phiên tòa, kiểm sát viên xử lý tốt các tình huống phát sinh, tích cực tham gia hỏi để làm rõ hơn nội dung của vụ án, kịp thời bổ sung các tình tiết được làm rõ tại phiên tòa vào phần phát biểu của kiểm sát viên; thực hiện ngay việc kiểm sát biên bản phiên tòa…     

Thông qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên của đơn vị đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm sát việc giải quyết các vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tự đào tạo, tự bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên có năng lực, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành./.

                                                                Tác giả: Nguyễn Thị Trà Linh - VKSND tỉnh