Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-VKS-VP ngày 25/10/2023 của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc “Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023”, chiều ngày 09/11/2023, Tổ Luật gia Văn phòng tổng hợp thuộc Chi hội Luật gia ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, kiêm Tổ trưởng Tổ Luật gia Văn phòng tổng hợp chủ trì buổi tọa đàm.

Tổ Luật gia Văn phòng tổng hợp

Là đơn vị có số công chức, người lao động nhiều nhất cơ quan, nhưng Tổ Luật gia Văn phòng tổng hợp có số thành viên hết sức khiêm tốn, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm. 

Tuy nhiên, xác định tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 nhằm đề cao ý nghĩa Ngày Pháp luật đối với toàn thể công chức, người lao động; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Do vậy, tại buổi tọa đàm năm nay, Tổ Luật gia Văn phòng tổng hợp ngoài việc triển khai những nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 theo Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Tổ trưởng đã phân công nhiệm vụ cho từng Luật gia căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn của mình để tìm hiểu sâu hơn những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến công việc do mình phụ trách để tham mưu cho Tổ Luật gia cũng như đơn vị Văn phòng tổng hợp và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tốt.

  Tác giả: Phi Hùng – VKSND tỉnh Quảng Trị