Tin hoạt động phong trào

Ngày 09/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cửa Việt tổ chức phiên tòa giả định về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cửa Việt nhằm giúp các em học sinh có hành vi xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật, góp phần giáo dục phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện cùng tập thể giáo viên và toàn thể các em học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cửa Việt.