Ngày 21/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh phối hợp với  Tòa án nhân dân huyện Gio Linh tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm đối với vụ án: Hoàng Trần Linh bị truy tố về tội “Cướp tài sản” quy định khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Kiểm sát viên Đặng Thúy Nhung được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa theo hình thức trực tuyến được tổ chức tại 02 điểm cầu gồm: Điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Gio Linh.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, diễn biến phiên tòa, việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng khác, công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi để làm rõ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo.