Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, ngày 01/02/2018 của Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử; Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành quy chế tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đặc biệt chú trọng đến công tác số hóa hồ sơ vụ án và xác định việc hỏi cung bị can có thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh là một trong những bước quan trọng để củng cố chứng cứ của vụ án, đồng thời phục vụ cho việc số hóa hồ sơ vụ án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Theo đó, ngày 16/12/2022, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự đã tham gia việc hỏi cung có thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh do Điều tra viên tiến hành. Buổi hỏi cung được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

Tác giả: Hoài Nam- VKSND huyện Triệu Phong