Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, trong hai ngày 10 và 12/5/2022, VKSND thành phố Đông Hà tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Đông Lễ và UBND phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà.

Sau khi nghe đại diện UBND các phường báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách cùng các tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự của UBND phường Đông Lễ và UBND phường Đông Giang, Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của 02 UBND phường trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự. UBND các phường đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án hình sự tại địa phương như: Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời Hồ sơ thi hành án hình sự do Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Đông Hà chuyển giao theo quy định; Hồ sơ thi hành án được lập đầy đủ. Công an phường đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại địa phương. Quá trình chấp hành án hàng tháng các bị án có bản báo cáo bằng văn bản với UBND về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình có nhận xét của người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát, giáo dục. Hàng tháng, UBND phường có nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của các bị án tại địa phương; bàn giao hồ sơ thi hành án đối với bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách cho cơ quan Thi hành án hình sự để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách; không có khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án treo tại UBND phường. Công an phường đã làm tốt công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ cho Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Đông Hà về kết quả thi hành án hình sự tại địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm mà các UBND phường đã làm được,  Đoàn kiểm sát cũng phát hiện và chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế. Tại buổi làm việc, đại diện 02 phường đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến về những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra và sẽ có các biện pháp khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật. 

 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Vân – VKSND thành phố Đông Hà