Biên chế - Tuyển dụng

Thực hiện đúng yêu cầu Hướng dẫn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thông báo 143/TB-T2-ĐT ngày 28/4/2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc sơ tuyển đại học chính quy, ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2022, ngày 09/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-VKS-P15 về công tác sơ tuyển, theo đó chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin công tác tuyển sinh đến các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông trên địa bàn và tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, đối chiếu điều kiện dự tuyển của thí sinh và lập danh sách, chuyển hồ sơ về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tổ chức sơ tuyển.

 Quá trình sơ tuyển gồm: Kiểm tra các thông tin cá nhân, đối chiếu chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân; các thông tin về đăng kí khối thi của thí sinh, kiểm tra chiều cao, cân nặng; kiểm tra kỹ năng nghe, nói... Công tác sơ tuyển được thực hiện công khai, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thi tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội. Kết quả sơ tuyển có 36 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022.


Một số hình ảnh: