Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-VKS ngày 04/10/2023 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Ngày 13/10/2023, Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Hồng Ánh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát. Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Nam – Chủ tịch UBND xã Thanh An, cùng các đồng chí Công an xã được giao thực hiện công tác này.


Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và nghe đồng chí Trưởng Công xã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự từ ngày 01/12/2021 đến 10/10/2023. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan. Qua kiểm sát, nhận thấy: UBND xã đã tuân thủ các trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo hướng dẫn của Cơ quan THAHS cấp huyện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự tại UBND xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu UBND xã kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Căn cứ kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã ban hành Kết luận, kiến nghị./.


Tác giả: Thiên Trang - VKSND huyện Cam Lộ