Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện KSND huyện Vĩnh Linh, ngày 09/4/2024, Viện KSND huyện Vĩnh Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Viết Thông - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị.


Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp trình bày báo cáo công tác thi hành án hình sự tại địa phương, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan. Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy UBND xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng như: Hồ sơ được lập đầy đủ, Công an xã đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại địa phương. Hàng tháng, các bị án đã nộp bản tự nhận xét, báo cáo việc chấp hành nghĩa vụ của mình cho cán bộ Công an xã được phân công giám sát, giáo dục để nhận xét báo cáo UBND xã. Đồng thời UBND xã hàng tháng có nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của các bị án tại địa phương. Việc thống kê, báo cáo về kết quả thi hành án hình sự tại địa phương cho Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Vĩnh Linh đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. UBND xã Vĩnh Chấp đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của Đoàn nêu ra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo quy định của pháp luật./.

    Tác giả: Lệ Quyên - VKSND huyện Vĩnh Linh