Ngày 03/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà đã tiến hành kiểm sát việc đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung.


Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐST-KDTM  ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà; Quyết định thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 02/10/2023 của Chi cục THADS thành phố Đông Hà thì tài sản được đem đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 23, tờ bản đồ 29, diện tích 355m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 552430 do UBND thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà), tỉnh Quảng Trị cấp.

Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc tổ chức bán đấu giá tài sản đã kiểm sát chặt chẽ quá trình tổ chức bán đấu giá của Đấu giá viên, Chấp hành viên và những người tham gia đấu giá tài sản đảm bảo theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự và Luật Đấu giá tài sản quy định tại Chương III về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Quá trình kiểm sát, VKSND thành phố Đông Hà nhận thấy việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật./.


Tác giả: Phạm Thị Vân – VKSND thành phố Đông Hà