Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn của Huyện ủy Vĩnh Linh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, chuyên đề năm 2023 và tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023, ngày 08/5/2023 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

Đến dự và chỉ đạo Diễn đàn có Đ/c Hà Quảng Hưng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí Trương Công Hữu, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Linh chủ trì Diễn đàn