Thực hiện Kế hoạch 133-KH/BTGTU ngày 05/3/2024 của Huyện ủy Gio Linh về tổ chức Diễn đàn thực chi bộ năm 2024, ngày 04/6/2024, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ - Viện trưởng chủ trì Diễn đàn đã trình bày Báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Nội dung chuyên đề đã cung cấp cho đảng viên của Chi bộ về những tư tưởng, quan điểm, giá trị sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách nhận diện, tác hại và các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ đảng viên của chi bộ trong tình hình hiện nay. Các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm của mình. Đồng thời mỗi một đảng viên trong chi bộ đều nhận thức sắc việc tích cực học tập và làm theo Bác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, thường xuyên tự học, tự rèn luyện bản thân về tư tưởng chính trị, thái độ phục vụ nhân dân và cụ thể hóa bằng hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao để xây dựng Chi bộ, đơn vị không có tham nhũng, tiêu cực, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Việc tổ chức Diễn đàn nhằm giúp cán bộ, đảng viên xây dựng thái độ tích cực tự học, tự rèn, tự soi và tự sửa, tạo sức đề kháng để chống những “căn bệnh” nguy hại, nguyên nhân của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang nảy sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên . 

Tác giả: Thúy Vi - VKSND huyện Gio Linh