Tin hoạt động phong trào

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Hải Lăng, lần thứ VII và Công văn số 12/CV-LĐLĐ, ngày 23/5/2022 của Liên đoàn lao động huyện Hải Lăng về việc tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII. Sáng ngày 29/5/2022 đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Hải Lăng tham gia diễu hành trong khối Công nhân viên chức – Lao động.

 

Đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Hải Lăng tham gia diễu hành trong khối CNVC-LĐ tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VII

 

Đại hội Thể dục thể thao huyện Hải Lăng lần thứ VII được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2017-2022, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị sắp tới./.

 

Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng