Chiều ngày 29/12/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, Liên ngành các cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác phối hợp Liên ngành năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong có đồng chí Thái Thị Phương Lan - Viện trưởng và các Kiểm sát viên; về phía Cơ quan Công an huyện Triệu Phong có Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị cấp Đội thuộc Công an huyện; về phía Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong có Chánh án và các Thẩm phán; về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong có đồng chí Chi Cục trưởng.

 


Tại Hội nghị, sau khi nghe kết quả báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2022, Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đồng chí trong liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị cũng như công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và công tác thi hành án. Bên cạnh đánh giá hiệu quả công tác phối hợp của liên ngành, chỉ ra những mặt đã làm tốt trong năm 2022 để phát huy, đồng thời nêu lên những vấn đề còn vướng mắc để có biện pháp quyết.

Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp liên ngành cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành như: Phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết nguồn về tội phạm, trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và trong công tác thi hành án. Hội nghị đã thống nhất những phương hướng nhiệm vụ của liên ngành trong năm 2023, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Triệu Phong.                           


              Tác giả: Nguyễn Văn Long - VKSND huyện Triệu Phong