Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Ngày 15/11/2022, VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng công tác kiểm sát giải quyết án hình sự và kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự” nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chống oan sai bỏ lọt tội phạm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Ân, Phó Viện trưởng và đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng, Lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố và tất cả các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên công tác tại các VKSND trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Quảng Trị đã truyền đạt những nội dung chính của các chuyên đề: “Kỹ năng đối đáp của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự” và “Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án”.

 

Đồng chí Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng 7  phát biểu tại Hội nghị

 

Theo nội dung chuyên đề nêu trên, những năm gần đây, với những định hướng và đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, công tác xét xử án hình sự của VKSND đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án đúng người, đúng tội, mức án, biện pháp chấp hành hình phạt mà Hội đồng xét xử đã tuyên đối với các bị cáo phù hợp với quan điểm của Viện kiểm sát, đảm bảo được tác dụng giáo dục, phòng ngừa.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; thẩm vấn làm rõ các vấn đề trước khi phát biểu quan điểm giải quyết; đối đáp có căn cứ và đầy đủ các ý kiến của luật sư, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tố tụng tại phiên tòa, biên bản phiên tòa, các bản án, quyết định của Tòa án để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị và báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

Những năm gần đây, VKSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, toàn Ngành đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã kịp thời khắc phục ngay được các vi phạm của cơ quan Tòa án trong việc giao, gửi bản án. Trong ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị có sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu công tác kiểm sát, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự và các khâu khác, từng bước nâng tầm vai trò, vị thế của VKSND trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát chặt chẽ việc ra bản án của Tòa án, bảo đảm mọi bản án phải đúng pháp luật. 

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật, nhất là lĩnh vực xét xử,  yêu cầu Kiểm sát viên phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị như Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự nhằm từng bước thu hẹp các sai phạm, 

Tiếp đó, các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Một số giải pháp, biện pháp cơ bản nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.