Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 04/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về nội dung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho đội ngũ công chức, theo đó đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo bồi dưỡng tại chỗ, tự đào tạo được xác định là nhiệm vụ hàng đầu; Ngày 15/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết án dân sự bằng hình thức trực tiếp cho toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công tác nghiệp vụ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Hữu Ân cùng đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Được sự phân công của lãnh đạo Viện, đồng chí Trưởng phòng 9 báo cáo chuyên đề “Một số kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự”. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề trên là hết sức cần thiết, sát đúng với yêu cầu thực tiễn, khi mà các tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, nhất là các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch bảo đảm, tranh chấp về hợp đồng tín dụng ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đặng Thị Thanh Hoằng - Trưởng phòng 9 báo cáo chuyên đề

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng phòng 9 truyền đạt những kiến thức được tích lũy, tổng hợp trong quá trình nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, các Chỉ thị công tác, các Quy chế, Hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành đối với khâu công tác cũng như những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự. Với dẫn chứng bằng những vụ án cụ thể, đồng chí đã chỉ rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế thiếu sót của Kiểm sát viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức pháp luật và áp dụng pháp luật khi khi tiến hành kiểm sát giải quyết loại án này. Đồng thời, đồng chí đã hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng để giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự. 


Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, được sự nhất trí của Lãnh đạo Viện, Chi hội Luật gia Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật; Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng VKSTC Ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong hoạt động kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp và công tác chuẩn bị chu đáo về nội dung và cách thức tổ chức của Văn phòng và Phòng 9 để Hội nghị tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù đang trong giai đoạn Viện kiểm sát hai cấp tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác theo yêu cầu của Quốc hội và Ngành nhưng lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện đã sắp xếp, tạo điều kiện để công chức, Kiểm sát viên làm nghiệp vụ của đơn vị tham gia Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, điều đó thể hiện sự quan tâm, chú trọng của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cho khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính. Đồng chí yêu cầu Trưởng phòng 9, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 và tiếp tục tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính gửi về Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh qua Phòng 9 để được giải đáp kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu công tác./. 

         

Tác giả: Thanh Hoằng - Phòng 9 VKSND tỉnh Quảng Trị