Ngày 10/11/2022, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc và thẩm định báo cáo kết quả công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII. Làm việc với Đoàn có Lãnh đạo VKSND tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo với Đoàn làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh kết quả công tác của Ngành trong năm 2022. Theo đó năm 2022, ngành Kiểm sát nhân dân Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt phương châm“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; luôn gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; đã thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022; đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo giải quyết các vụ án, vụ, việc đúng thời hạn, quy định của pháp luật. Thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện và kịp thời ban hành 22 kháng nghị, 131 kiến nghị khắc phục vi phạm, 23 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm (các kiến nghị của VKS đều được chấp nhận); không có vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

 

Đ/c Hà Quảng Hưng - Phó Viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ban cán sự đảng, Cấp ủy đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động; đội ngũ cán bộ công chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Ngành, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò chủ động, tích cực trong quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; góp phần góp phần đảm bảo pháp luật được được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Năm 2022, đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính; xây dựng và tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư TW Đảng...; phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức Sơ kết và dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố... Đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án cùng cấp xác định và xử lý 37 vụ án trọng điểm, 05 vụ án rút gọn; phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức 125 phiên tòa rút kinh nghiệm (trong đó có 11 phiên trực tuyến hai cấp); phối hợp với UBMTTQ cùng cấp kiểm tra, kiểm sát trực tiếp 16 lần trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự... Tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, huyện ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý 02 vụ, việc phức tạp và thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết các vụ, việc được dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2022 đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; bảo đảm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, trao đổi giữa Đoàn làm việc và VKSND tỉnh, đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh kết luận: Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kết quả công tác đạt được của ngành Kiểm sát Quảng Trị đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác phối kết hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt các các tội phạm phát sinh tăng trong thời gian qua; xây dựng các quy chế phối hợp công tác; tăng cường bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt... để từ đó góp phần đấu tranh có hiệu quả với các vi phạm, tội phạm; đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương./.

Tác giả: Thu Hà-VPTH VKS tỉnh