Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, vừa qua, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị phối hợp với VKSND huyện Gio Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Gio Linh theo Quyết định số 147, 148/QĐ-VKS-P8 ngày 05/7/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

 Qua nghe báo cáo tình hình về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giam, phạm nhân đang thi hành án và kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, khám sức khỏe và khám chữa bệnh đối với người bị tạm giam, phạm nhân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Việc lập hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định định. Các loại sổ sách theo dõi, quản lý được mở và ghi chép đầy đủ. Định kỳ tổ chức kiểm điểm, nhận xét, xếp loại đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật. 


 

Đồng chí Lê Văn Sum - Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

 

Tuy nhiên, qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát phát hiện một số hạn chế, vi phạm như: chưa bố trí buồng kỷ luật, chưa có hệ thống giám sát an ninh, vọng gá, không bố trí điện thoại để phạm nhân thực hiện quyền liên lạc với người thân theo quy định tại Điều 14 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Điều 54 Luật Thi hành án hình sự và Điều 9 Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an. VKSND tỉnh đã ban hành kết luận kiểm sát, có kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ khắc phục vi phạm. Trưởng Nhà tạm giữ đã tiếp thu nội dung kiến nghị để có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm.

 

Tác giả: Thúy Vi – VKSND huyện Gio Linh