Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, trong 02 ngày 06 - 07/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn và Phong Bình.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND xã Trung Sơn và UBND xã Phong Bình báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, gặp hỏi các bị án hiện đang chấp hành án tại địa phương, nhận thấy: Nhìn chung, UBND xã Trung Sơn và UBND xã Phong Bình đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Các loại sổ sách được cập nhật đầy đủ; đã phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án theo đúng quy định; công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và gia đình để cảm hóa, giáo dục bị án, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, tạo điều kiện cho họ làm ăn, sinh sống, hòa nhập cộng đồng, tham gia sinh hoạt tại địa phương được thực hiện thường xuyên. Không để xảy ra việc bị án vi phạm nghĩa vụ, phạm tội mới.

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Trung Sơn

 

Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn một số tồn tại như: UBND xã Phong Bình chưa báo cáo với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Gio Linh để đề nghị xem xét đối với bị án đã đáp ứng đủ các điều kiện rút ngắn thời gian thử thách theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án hình sự. UBND xã Trung Sơn chưa mở sổ theo dõi điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an. 

Kết thúc các cuộc kiểm sát, sau khi Đoàn kiểm sát chỉ ra những tồn tại, đại diện UBND xã Trung Sơn và UBND xã Phong Bình đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và cam kết khắc phục trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Phương – VKSND huyện Gio Linh