Thực hiện kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2024, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Gio Châu theo Quyết định số 58/QĐ-VKS ngày 12/3/2024.

Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Gio Châu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự; nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan. Qua kiểm sát nhận thấy: Việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giám sát người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn xã Gio Châu được UBND xã và Công an xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, tất cả các Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đều được thi hành; 100% các bị án có phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục theo quy định tại Luật thi hành án hình sự (THAHS); hồ sơ quản lý đối với người chấp hành án treo được lập đầy đủ và chặt chẽ, sổ sách được ghi chép rõ ràng, đầy đủ các cột mục. Hình ảnh buổi kiểm sát


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ UBND xã vẫn còn tồn tại hạn chế như chưa thu thập biên lai nộp án phí hình sự sơ thẩm là vi phạm điểm đ khoản 3 Điều 85 Luật THAHS. VKSND huyện Gio Linh đã yêu cầu UBND xã khắc phục. Lãnh đạo UBND xã đã nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn xã trong thời gian tới. 

 

Tác giả: Thúy Vi - VKSND huyện Gio Linh