Tin hoạt động phong trào

Ngày 29/12/2022, UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hải Lăng.

 

Đồng chí Hoàng Thị Phương Nam – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích

Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 46 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 40 vụ/ 73 bị can; truy tố 21 vụ/ 53 bị can; phối hợp với Tòa án cùng cấp kịp thời đưa ra xét xử 22 vụ/49 bị cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Ngành và địa phương về công tác an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kiên định, có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý và pháp luật, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với kết quả đã đạt được, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Trên cơ sở kết quả và thành tích nêu trên, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tiếp tục phát huy hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 

              Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng