Ngày 12/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với sự tham gia của các Kiểm sát viên trong đơn vị.

Hình ảnh buổi kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý III năm 2022. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện quản lý giam giữ, các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Qua kiểm sát thấy rằng: Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị về cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thi hành tạm giữ tạm giam vẫn chưa được nghiêm túc.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá cao những ưu điểm mà Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị đã đạt được đồng thời yêu cầu Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong thời gian tới./. 

Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Nga