Sáu tháng đầu năm 2024, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị lãnh đạo, chỉ đạo công chức, người lao động VKSND hai cấp hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ngành và địa phương phát động; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, theo đó VKSND tỉnh Quảng Trị xác định và thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu công tác đột phá.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, số án mới khởi tố trong 6 tháng đầu năm 2024 là 430 vụ/645 bị can (tăng 124 vụ/231 bị can so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Tội phạm về trật tự an toàn xã hội, khởi tố mới 121 vụ/236 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường, khởi tố mới 171 vụ/207 bị can; tội phạm về ma túy, khởi tố mới 134 vụ/191 bị can;  tội phạm về tham nhũng và chức vụ, khởi tố mới 4 vụ/11 bị can. VKSND hai cấp đã kiểm sát việc giải quyết 1.679 vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 đã được xác định trong Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của VKSND tỉnh, đồng thời thực hiện một tốt số nhiệm vụ sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá năm 2024 đã được xác định. Khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại đã được chỉ ra tại các Hội nghị giao ban VKSND hai cấp; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; phối hợp giải quyết tốt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự 6 tháng đầu năm 2024; không chạy theo số lượng, mà phải nâng cao chất lượng kháng nghị; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực; chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực chất, công bằng, kịp thời động viên công chức, người lao động hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp. tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2024). Tổ chức đón tiếp chu đáo Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Quảng Trị từ ngày 16/7 đến 18/7/2024.

 

                                                       Tác giả: Phi Hùng – VKSND tỉnh Quảng Trị