Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa về kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự nói chung và trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện nói riêng, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên. Kiểm sát việc giao nhận quyết định, bản án của Tòa án; việc ban hành các Quyết định thi hành án, trình tự tổ chức thi hành. Kiểm sát công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản, chứng từ thu, chi, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, trả tiền cho đương sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án,...

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Quá trình kiểm sát đã phát hiện một số hạn chế trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, chậm trả lại tài sản cho người được thi hành án, chậm tổ chức cưỡng chế thi hành án...Đoàn kiểm sát đã chỉ ra và được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tiếp thu, chấp nhận.

  Tác giả: Quang Anh- VKSND tỉnh Quảng Trị