Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-VKS-TTr-KT ngày 24/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, ngày 09/9/2021 Đoàn công tác của VKSND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng chủ trì (có sự phối hợp của VKSND huyện Hướng Hóa) đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa. 

 Sau khi nghe Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa báo cáo tình hình về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ thụ lý, tài liệu liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Đoàn nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát, mặc dù số lượng khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết phát sinh không nhiều, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa rất quan tâm đến công tác này. Về cơ bản Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa đã tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan. Tuy nhiên, có 01 trường hợp khiếu nại Bản kết luận điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa, nhưng việc giải quyết chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục quy định tại điểm g khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BPQ-BTC-BNN&PTNT. Thông qua kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát yêu cầu Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hướng Hóa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong toàn thể đơn vị.

 Thay mặt Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa, đồng chí Phó Thủ trưởng đã tiếp thu nội dung dự thảo kết luận của VKSND  tỉnh Quảng Trị và sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hướng Hóa, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng khẳng định, việc VKSND tỉnh Quảng Trị phối hợp VKSND huyện Hướng Hóa trực tiếp kiểm sát tại đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trong công tác này.

 

                              Tác giả bài viết: Trần Vân –VKSND tỉnh Quảng Trị