Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-VKS-P8 ngày 28/9/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, ngày 11/10/2022 Phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án ( Phòng 8) tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An, Cục C10, Bộ Công An.


Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã nghe đồng chí Đỗ Huyền Tâm - Giám thị Trại giam Nghĩa An báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù của Trại trong thời gian từ ngày 01/5/2022 đến ngày 30/9/2022.

Phát biểu chỉ đạo Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị yêu cầu mỗi thành viên trong Đoàn phải xác định rõ công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật. Nhằm bảo đảm việc thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù của Toà án; bảo đảm mọi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án không bị pháp luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ; mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án hình sự phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi công bố quyết định kiểm sát, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu nội dung báo cáo, hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại các buồng giam, buồng kỷ luật, nơi bán hàng căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi liên quan khác; làm việc với một số tổ, đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh làm rõ những nội dung cần thiết. Kết thúc mỗi một phần việc đều được thành viên Đoàn lập biên bản đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Quang Anh – VKSND tỉnh Quảng Trị