Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-VKSCL ngày 27/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ. Ngày 04/8/2022, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ do đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ.