Ngày 14/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã cử Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng là ma túy và một số tài sản khác theo Quyết định thi hành án số 209/QĐ-CCTHADS ngày 02/6/2022 và Quyết định số 229/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng.Hội đồng kiểm tra đối chiếu bản án, quyết định tiêu hủy vật chứng và kiểm đếm vật chứng vụ án trước khi tiêu hủy

Quá trình tiêu hủy vật chứng, Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra tình trạng niêm phong, xem xét, đối chiếu các vật chứng, số lượng, chủng loại được thể hiện trong Bản án và quyết định chuyển giao vật chứng. Việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng