Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-VKS-P1 ngày 18/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc trực tiếp kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết các vụ án hình sự về ma túy tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ngày 07/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua Kết luận kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết các vụ án hình sự về ma túy tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ.Hình ảnh thông qua kết luận kiểm tra


Trong thời điểm kiểm tra từ ngày 01/12/2020 đến ngày 18/5/2022, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận thấy: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy chế nghiệp vụ của ngành Kiểm sát trong việc tiếp nhận, giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, theo dõi sát sao trong công việc; đối với những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã kịp thời báo cáo đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để xin ý kiến chỉ đạo việc giải quyết. Các Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự về ma túy đã chấp hành tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như quy chế nghiệp vụ của ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; kịp thời đề ra Yêu cầu điều tra để định hướng quá trình điều tra, thu thập chứng cứ; quá trình điều tra đã tham gia tích cực các hoạt động điều tra, bám sát nội dung từng vụ án; kết thúc quá trình điều tra đã tiến hành các hoạt động để kiểm tra chứng cứ trước khi đề xuất lãnh đạo đơn vị ban hành Quyết định truy tố đối với các bị can; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, dự kiến tốt các tình huống phát sinh; tại phiên tòa đã thực hiện tốt việc xét hỏi, đưa ra những lập luận có căn cứ, thuyết phục, đúng quy định của pháp luật từ đó đề xuất hình phạt được Hội đồng xét xử chấp nhận. Nhờ tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như quy chế nghiệp vụ của ngành kèm với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị và tinh thần trách nhiệm của các Kiểm sát viên nên việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các vụ án về ma túy tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ luôn đảm bảo tính có căn cứ, hợp pháp, không để xảy ra trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ vẫn còn một số vi phạm, tồn tại trong quá trình kiểm sát điều tra, chưa phát hiện được vi phạm của Cơ quan điều tra cùng cấp để kịp thời ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm đồng thời hứa trong thời gian tới sẽ chấn chỉnh, khắc phục kịp thời vi phạm, thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, quy chế nghiệp vụ của ngành nhằm nâng cao công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


Tác giả: Nguyễn Thị Thương - Phòng 1 VKSND tỉnh Quảng Trị