Ngày 21/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh. 

Tại buổi làm việc, Đoàn phúc tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh đã khắc phục kịp thời những vi phạm được nêu tại Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS ngày 29 tháng 4 năm 2021. 

Phúc tra là hoạt động thường xuyên của Viện kiểm sát góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo việc khắc phục những sai sót được kịp thời nhằm thực hiện đúng các bản án, quyết định của Tòa án, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và của công dân.

 

                                          Tác giả: Nguyễn Đại - VKSND huyện Vĩnh Linh.