Thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2022, ngày 15/6/2022, Thanh tra-Khiếu tố VKSND tỉnh đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 773/KL-VKS-ĐTTr ngày 25/5/2021 về thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại VKSND huyện Đakrông. Đoàn đã kiểm tra tài liệu, hồ sơ để đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa những tồn tại đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 773/KL-VKS-ĐTTr ngày 25/5/2021; theo đó những thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra đã được VKSND huyện ĐaKrông tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

Cũng thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2022; ngày 16/6/2022, Thanh tra VKSND tỉnh tiến hành thanh tra theo kế hoạch việc thực hiện Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Quảng Trị trên các lĩnh vực công tác tại VKSND huyện Gio Linh./.


Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh tiến hành thanh tra tại Viện KSND huyện Gio Linh


Tác giả: Kim Lành - Viện KSND tỉnh Quảng Trị