Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 24/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an phường 5, thành phố Đông Hà. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị.

 

Toàn cảnh buổi trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe đại diện Công an phường 5 thành phố Đông Hà báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong thời điểm từ ngày 01/5/2021 đến 30/4/2022, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách cùng các tài liệu liên quan và nhận thấy: Công an phường 5 đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận các tố giác, tin báo về tội phạm, đơn vị đã phân công cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu. Đã mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng; kịp thời chuyển các tố giác, tin báo có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công an phường 5 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập hồ sơ ban đầu. Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Công an phường 5 kịp thời khắc phục vi phạm để công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Vân – VKSND thành phố Đông Hà.