Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 26/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trương Công Hữu - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên phụ trách công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 


Hình ảnh tại buổi kiểm sát

Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện trong Quý II năm 2022, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện các chế độ ăn, ở, thăm gặp, chăm sóc y tế, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù đồng thời trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam và các phạm nhân đang chấp hành tại đây.

Quá trình kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh đã thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được lãnh đạo Nhà tạm giữ quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Tác giả: Trần Thị Lệ Quyên - VKSND huyện Vĩnh Linh