Thực hiện tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy. Ngày 09/6/2022 và ngày 10/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức 04 phiên tòa xét xử lưu động các vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tại Nhà văn hoá khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Các phiên tòa đã thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Quá trình thực hành công tố và kiểm sát xét xử đối với các vụ án, các Kiểm sát viên đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động đặt những câu hỏi có trọng tâm, trọng điểm để làm rõ nội dung vụ án và nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trên cơ sở những chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, các Kiểm sát viên đã trình bày lời luận tội với những luận cứ thuyết phục, đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như những tác hại của ma túy đối với xã hội. Từ đó đề nghị các mức hình phạt được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Việc tổ chức các phiên tòa lưu động xét xử về tội phạm ma túy với sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân đã có tác dụng tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi tệ nạn nói chung và các loại tội phạm về ma túy nói riêng.

Một số hình ảnh phiên tòa: