Thực hiện Quyết định thi hành án số 203/QĐ-CCTHADS ngày 25/5/2022 và Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 07/QĐ-CCTHADS ngày 21/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh. Sáng ngày 21/6/2022 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng trong vụ án Nguyễn Văn Hiền cùng đồng phạm phạm tội “Đánh bạc” theo Bản án số 05/2022/HSST ngày 22/3/2022 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.         Tại buổi tiêu hủy vật chứng, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu vật chứng, đảm bảo đúng về số lượng, chủng loại được nêu trong bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự. Quá trình tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.


                                   Tác giả: Nguyễn Đại - VKSND huyện Vĩnh Linh.