Căn cứ các Quyết định thi hành án số 128, 129/QĐ-CCTHADS và các Quyết định cưỡng chế, chuyển giao quyền sử dụng đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 26/5/2022, Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 02/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong. Ngày 16/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện họp bàn kế hoạch cưỡng chế về việc chuyển giao quyền sử dụng đất đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Ngọc, bà Nguyễn Thị Bích cùng trú tại: Thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong và ông Đoàn Văn Trị trú tại: Tiểu khu 4, TT Ái Tử, huyện Triệu Phong. 

 Hình ảnh tại phiên họp

Tại phiên họp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã tham gia ý kiến, góp ý xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án, thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần, cách thức thực hiện và dự kiến một số tình huống phát sinh nhằm đảm bảo cho công tác cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. 

 

                                                  Tác giả bài viết: Ngô Liễn - VKSND huyện Triệu Phong